MERKINTÄLISTA 

Osakeanti on keskeytetty toistaiseksi alkaen 01.09.2009.

Keskeytyksen syynä on antiehtojen muutokset ja antia hoitavan henkilöstön rekrytointi tilanne.

Täytä kaikki alla olevat kentät ja klikkaa "Lähetä" painikkeella. Suorita merkityistä osakkeista säädetty maksu (10 euroa per osake) yhtiön tilille alla olevien ohjeiden mukaisesti. Saatuamme tiedon saapuneesta maksusta lähetämme sinulle Merkintätodistuksen vakuudeksi osakkuudestasi. Merkintämaksu on jo osasuoritus osakkeestasi. Kiinnitä huomiota postiosoitteesi oikeellisuuteen, jotta voimme lähettää sinulle MERKINTÄTODISTUKSEN vaivattomasti. Tarkistamme henkilötietojen oikeellisuuden ennen merkinnän hyväksymistä. Huom, älä printtaa ja postita tätä MERKINTÄLISTAA vaan lähetä se sähköisesti klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Antiin ei sovelleta Arvopaperimarkkinalakia (26.5.1989/495), jonka muutokset astuivat voimaan 1.1.2002.
1. LUVUN 2§:n 2. momentin 2. kohdan nojalla.
Sähkö on kuluttajansuojalaissa määritelty kulutushyödyke.

Maksuohjeet: Tilinumero 520813-2174       Tilikonttori     Köyliön Osuuspankki

Tervetuloa osakkaaksi.


Suomen Tuulienergia - FWT Oy:n

anti yleisölle       

B- ja C-osakkeiden uusmerkintä

Merkintä hinta: 10 euroa

Osakkeen hinta: 200 euroa, merkintämaksun jälkeen 190 euroa

Merkitsijän nimi:
Henkilötunnus / Liiketunnus:
Katuosoite:
Postitoimipaikka:
Puhelin:
Sähköposti:
Merkitty osakemäärä:
Merkitty osakelaji: B-osake             C-osake
Maksettava yhteensä:

 

Uusmerkintä perustuu Suomen Tuulienergia - FWT Oy:n   22. helmikuuta  2002 pidetyn yhtiökokouksen päätökseen, sekä hallituksen 17. toukokuuta 2009 tekemään päätökseen jatkaa antia, jossa tarjotaan merkittäväksi 1 - 5325 kpl B-osakkeita ja 1 - 1000 kpl C-osakkeita. Osakeanti toteutetaan siten, että yhtiön nimellistä osakepääomaa kasvatetaan 4 - 25.300 euroa. B- ja C- osakkeiden nimellisarvo on 4 €.

Osakkeesta merkittäessä maksettava määrä on 10 €, joka on suoritettava merkinnän yhteydessä. B- ja C-osakkeen kokonaishinta on 200 €. Osakkeen kokonaishinnan ja merkittäessä maksettavan osan erotus ( 190 € ) on suoritettava viimeistään siinä vaiheessa, kun yhtiölle myönnetään rakennuslupa Helsingin edustalle tai muualle rakennettavalle tuulipuistolle tai yksittäiselle tuulivoimalalle. Merkintähinnan suoritettuaan merkitsijällä on äänioikeus yhtiökokouksissa. Muut osakkeenomistajan oikeudet, kuten oikeus osinkoon ja sähkön ostoon myönnetään merkitsijöille kun osake on kokonaan maksettu. B-osake antaa kaksi ääntä ja C-osake antaa yhden äänen yhtiökokouksissa. Yksi osake oikeuttaa vähintään 500 kWh vuosittaiseen tuulisähkön ostoon hintaan 2,75 snt / kWh ALV0%  » 3,355 snt / kWh (19,948 p/kWh) ALV22%.

Merkintäoikeus B-osakkeisiin on suomalaisella PK -teollisuudella ja niihin rinnastettavilla yhteisöillä, kuten taloyhtiöillä, kauppaliikkeillä ja maatilatalouksilla, joiden vuotuinen sähköenergiankulutus on vähintään 15.000 kWh. Merkintäoikeus C-osakkeisiin on suomalaisilla kotitalouksilla (kerrostalo- ja omakotitaloliittymänhaltijat), joiden vuotuinen sähköenergiankulutus on vähintään 1.000 kWh.

Suomen Tuulienergia - FWT Oy:n osakeannin tilinumero on 520813-2174   Köyliön Osuuspankki. Suorita merkintämaksu pankkiin antitilille. Klikkaamalla alla olevaa "Lähetä" painiketta, saamme tiedon merkinnästäsi.

Jäljennökset yhtiön yhtiöjärjestyksestä sekä osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n mukaan nähtäväksi asetetuista asiakirjoista ovat nähtävänä yhtiön toimipaikassa Köyliössä, Vuorenmaantie 94. Yhtiö myös lähettää ne pyydettäessä. Lisätietoja numerosta 050-572 3953 / Tommi Rautio

Antia päätettiin edelleenkin jatkaa nykyisillä ehdoilla. Yhtiökokous antoi keväällä 2008 hallitukselle valtuudet muuttaa annin ehtoja jatkossa. Muutokset tulevat kohdistumaan osakkeen hintaan ja sähkönmyynnin kohderyhmää laajennetaan myös ulkopuolislle tahoille markkina hintaan.