SUOMEN TUULIENERGIA - FWT OY
Finnish Wind Technology

TUULIVOIMALAN KÄYTTÖSOVELLUKSIA

STEWIND VOIMALAT

STEWIND tuulivoimala mallisto on laaja, josta löytyy sopiva laite lähes kaikkiin tarpeisiin. Mallistosta löytyvät sekä yleissähkön tuotantoon että lämmön tuotantoon sopivia laitteita. Luonnollisesti tuulivoimala asettaa tiettyjä sijoituspaikka vaatimuksia juuri ns. tuulinäkyvyyden vuoksi, joten sijoituspaikan valinnassa on noudatettava ohjekirjan määräyksiä.  Hankkeet aloitetaan aina tutustumiskäynnillä asiakkaan luona, jolla varmistamme, ettei asiakas tee hetken mielijohteesta virheinvestointia.


ENERGIAN KÄYTTÖ

Ensimmäinen käyttötapa on tuulivoimalan energian syöttö akkuihin. Josta varastoidun energian saa käyttöönsä siniaalto invertterin kautta kesämökin tai omakotitalon yleissähköksi. Akuston kapasiteetti valitaan kulutusarvioiden ja tuulivoimalan sijoituspaikan tuuliolosuhteiden perusteella.

Oman tuotekehityksen tuloksena on STEPLUS-lämmitysohjainyksikkö, jolla ylimääräinen energia suunnataan suoraan lämmitykseen. Kuorma vaihtoehtoina ovat vesivaraajan vastukset, massavaraajan vastukset tai suoraan ilmaan lämpöä siirtävä sähkölämmitin.

Toinen käyttötapa onkin suora lämmitysjärjestelmä STEPLUS-lämpöohjaimella. Järjestelmä toimii STEWIND 20 voimalan kanssa.

Kolmas käyttötapa on meillä tuotekehityksen ja lainsäädäntöohjauksen alla. STEWIND 50 - STEWIND 500 voimaloilla voimme tuottaa tuulisähköä suoraan ns. Valtakunnan verkkoon. Toisin sanoen sähkö syöttään omaan kiinteistöön kulutusmittarin toisio puolelle. Koekäytämme Myrskylässä uutta Taajuusmuuttaja sovellusta työnimellä JALOPENO, jossa on voimalan tuotaman energian mittaus. Paikallisen sähköyhtiön kanssa osoitamme laitteen luotettavuuden yleiseen käyttöön otettavaksi.
 Eräät sähköyhtiöt ovat muuttuvassa markkinatilanteessa valveutuneempia kuin toiset, joten kerro konsultointiapua pyytäessäsi verkkoyhtiösi tiedot.

HUOLTO

STE Oy kouluttaa voimalan ostajan kaikkiin tarpeellisiin huoltoihin. Huollot suoritetaan vain tyynellä säällä, joten onnettomuuden vaaraa ei ole. Tarkistuksia voi suorittaa myös tuulivoimalan käydessä turvallisuusmääräykset huomioon ottaen.

Tarjoamme myös huoltopalvelua määräaikaisina sopimuksina myös muiden valmistamille voimaloille aina 2 MW voimala kokoihin asti.


Suomen Tuulienergia - FWT Oy
Tommi Rautio, ins.

HALUAN LISÄTIETOJA STEWIND TUULIVOIMALOISTA.


PÄÄSIVULLE