Suomen Tuulienergia - FWT Oy tiedottaa alan tapahtumista.

25.02.2002
Suomen Tuulienergia FWT Oy osakeanti alkanutLähde: STE Oy:n hallitus

Osakeanti perustuu 22.02.2002 pidettyyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen. Liikkeelle lasketaan yhteensä 6325 osaketta, joista 1000 kpl on B-sarjan osakkeita ja 5325 kpl on C-sarjan osakkeita.

B-sarja on suunnattu PK-teollisuudelle ja siihen rinnastettaville yli 20.000 kWh vuosikulutuksen omaaville liittymän haltijoille. Tähän kategoriaan kuuluvat niin maatilatalouden ammatinharjoittajat kuin myös toimistot, liikehuoneistot jne.

C-sarja on suunnattu kotitalouksille, laajemmin sanottuna kaupunkien kerrostalohuoneistojen ja maaseudun pientalotonttien liittymän haltijoille, joiden kulutus ylittää 1000 kWh rajan vuodessa.

Merkintäaika on 22.02.2002 - 31.07.2002.

Sekä B- että C-osake oikeuttaa 500 kWh tuulisähkön ostoon vuodessa.

Sekä B- että C-osakkeen hinta on 200 euroa, joka talletetaan tilille Köyliön Osuuspankki 520813-2174. Osakkeen nimellisarvo on 4 euroa. Osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä, kuitenkin viimeistään 21.elokuuta 2002.

Saadut varat talletelaan ylikurssirahastoon, jolla rahoitetaan HELSTE 8 tuulipuiston käynnistysvaihe. Syksyllä 2002 osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen, jossa hallitus esittää tuulipuistoon liittyvät teknistalodelliset ratkaisut. Yhtiökokous päättää myös rakennusvaiheen annin ehdot, jossa liikkeelle lasketaan 31000 osaketta vastaavin ehdoin.

Lehdistöpäällikkö


20.12.2001
Rautaruukki ja ABB selvittävät tuulipuiston rakentamista Raaheen


Lähde: Lehdistötiedoite

Rautaruukki ja ABB ovat solmineet yhteistyösopimuksen selvitystyöstä tuulipuiston perustamiseksi Rautaruukin omistamalle alueelle Raahessa. Selvitystyön suorittaa ABB. Tuulimittaukset alueella käynnistyvät vielä tämän vuoden aikana.

Tuulivoiman käyttö sähkön tuotantoon on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa. Laitekokojen kasvu, tekninen kehitys ja valmistuskustannusten aleneminen parantavat jatkuvasti tuulisähkön kilpailukykyä perinteisillä tavoilla tuotettuun sähköön.

Rautaruukki on yksi johtavista eurooppalaisista tuulivoimaloihin käytettävien terästen ja runkokomponenttien toimittajista. Toimitukset tuulivoimaloihin ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Suomen ABB on keskittynyt erityisesti tuulivoimaloiden sähkötekniikan komponenttien kehittämiseen ja on tuulivoimala-generaattoreiden valmistajana markkinajohtaja.

Rautaruukin alueelle Raaheen suunnitellaan sijoitettavaksi 5 – 7 tuulivoimalaa, joiden yhteinen teho on 8 – 12 MW. Tällaisen tuulipuiston sähköntuotanto voisi olla 25000 MWh, joka riittäisi esimerkiksi noin 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon energiaksi. Tuuliolosuhteet Suomen rannikolla ja saaristossa sekä Lapin tuntureilla ovat suotuisat tuulivoiman tuotannolle.

Tuulimittaukset suoritetaan 50 metriä korkeilla mittausmastoilla. Tuulitietoja kerätään vuoden ajan, minkä jälkeen ne analysoidaan. Analyysin perusteella saadaan tarkemmat tiedot suunnittelua varten muun muassa tuulivoimaloiden lukumäärästä, sijainnista sekä tuotettavan energian määrästä.


01.12.2001
STE Oy:n 1. tuulipuiston sijoituspaikkasuunnitelmat täsmentyvät


Lähde: Lehdistötiedoite

Kesän ja loppu syksyn aikana 2001 suoritettiin alustavia tutkimuksia sekä sukelluksia Helsingn merialueella. Sijoituspaikka alue on nyt valittu ja alkaa hankkeesta tiedottaminen sekä tarkemmat tutkimukset. Tuulivoimaloita ei voi rakentaa mihin tahansa tuuliseen paikkaan. Alustavien tutkimusten perusteella keskituulen nopeus alueella on yli 7.5 m/s. Alue on käytännöllisesti katsoen avomerta. 2.0 MW tuulivoimaloiden ei tarvitse olla kovinkaan korkeita, sillä avomerellä tuuli on yhtä voimakasta niin 30 m kuin 50 m korkeudella.

Miten tästä eteenpäin?

Tuulipuiston rakentaminen vaatii perusteellisia tausta selvityksiä. Hankkeen lopulliseen toteutumiseen kuluu aikaa muutamia vuosia. Nyt jatketaan esiselvitysten laadintaa ja hankkeesta tiedottaminen aloitetaan. Tuulimittaustiedot ovat lupaavat, mutta hankkeen yleinen toteutettavuus vaatii paljon selvityksiä. Rakennuslupaa varten haemme paikallisen väestön hyväksyntää.

 

PÄÄSIVULLE