Suomen tuulienergia tiedottaa alan tapahtumista.

24.02.2003
Iso-Britannia aikoo pyrkiä kohti ympäristöystävällisempää energian tuotantoa


LONTOO. Britannian hallitus julkistaa maanantaina suunnitelman maan energiantuotannon reivaamisesta ympäristöystävällisempään suuntaan. Tavoitteena on muun muassa hiilidioksidipäästöjen määrän supistaminen 60 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi suunnitelmassa painotetaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuulienergian, osuuden lisäämistä tuotannossa.

Tavoitteena on nostaa uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuus nykyisestä kolmesta prosentista kymmeneen vuoteen 2010 mennessä. Suunnitelmaan kuuluu myös vähittäinen luopuminen ydinvoimasta. Brittihallituksen tavoitteena on, ettei maahan enää rakenneta uusia ydinvoimaloita. Nykyiset 16 ydinvoimalaa tyydyttävät noin neljänneksi Britannian energiantarpeesta. Voimaloiden käyttöikä päättyy viimeistään 30 vuoden kuluttua.

Pääministeri Tony Blairin odotetaan korostavan puheessaan kasvihuonekaasujen päästöjä vähentävän Kioton sopimuksen merkitystä, mikä on epäsuora hyökkäys läheisen liittolaisen - Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin - ympäristöpolitiikkaa vastaan.

Lähteet: BBC, Guardian


15.01.2003
Ympäristöministeriö järjesti jo kolmannen Tuulivoimaseminaarin Helsingissä

Seminaari oli tarkoitettu asiasta kiinnostuneille alan toimijoille, kunnallisille ja maakunnallisille virkamiehille sekä konsulteille.

Tilaisuudessa esiteltiin YM:n ohjeistuksen mukainen kaavaluonnos esimerkkitapauksin. Muutamia tulevia tuulipuistohankkeita esiteltiin havainnekuvien kera.

Mielenkiintoisin oli maisemakonsultin esitelmä, jossa kaikki havainne kuvat ja todelliset kuvat olivat Tanskasta. Kuvat olivat 1980-luvulta ja 1990-luvun alusta, jolloin tuulivoimala valmistajia oli toista kymmentä ja voimalakoko oli luokkaa 100-225 kW. Tämä seikka osoitti kuinka huonosti Suomessa julkisuutta saavat konsultit ovat perillä tuulivoiman nykytilanteesta. Kaiken huippu oli konsultin viimeinen kommentti, jossa hän ehdotti suuria energia yhtiöitä satsaamaan enemmän tuulivoiman maisematutkimukseen.

Aivan kuin suuret energiayhtiöt olisivat oikeasti kiinnostuneita tuulivoimarakentamisesta ja että tuulivoima-alan tutkimiseen ei jo nykypäivänä sijoitettaisi turhan paljon rahaa, joka merkitsee ainoastaan suurten energiayhtiöiden edun mukaisesti kalliinpaa tuulisähköä asiakkaille. Kun yksikään kuluttaja ei ole kiinnostunut kalliista sähköstä niin miksipä sitten tuulivoimaa kannattaa rakentaa.(Uutispalstanpitäjän kommentti)

Ihmeelliset ovat herrojen metkut.


__________________________________________________________________

Elsam
Lehdistötiedote 12.12.2002

Kaikki Horns Revin myllyt käynnistetty


Kaikki Elsamin offshore-tuulipuiston 80 tuulivoimalaa Horns Revissä on saatu käyntiin. Tuulipuisto tulee aikanaan kattamaan vajaat 2 % Tanskan sähkönkulutuksesta.


Keskiviikkona 11. joulukuuta klo 14 käynnistettiin Elsamin uuden Horns Revin tuulipuiston viimeinenkin voimala. Puiston yhteensä 80 tuulivoimalaa on pystytetty Pohjanmerelle 14 - 20 km päähän rannasta.

Käynnistyksen jälkeen tuulivoimaloiden toimivuutta tullaan testaamaan yksittäin ja yhdessä, minkä jälkeen Elsam ottaa ne käyttöön ja kaupallinen tuotanto voidaan aloittaa. Tämä tulee tapahtumaan vuoden 2003 alussa.

Voimalat ovat Vestaksen toimittamia ja pystyttämiä. ”Olemme iloisia siitä, että saimme mahdollisuuden osallistua tähän laajamittaiseen hankkeeseen ja toimittaa myllyt sellaiselle pitkäaikaiselle asiakkaalle kuin Elsam. Lisäksi haluan painottaa, että olemme tehneet hyvää ja kiinteää yhteistyötä koko suunnittelu-, toimitus- ja käynnistysvaiheen ajan”, sanoo Karl Gustav Nielsen Vestakselta.

Tämä offshore-tuulipuisto on ainutlaatuinen paitsi kokonsa vuoksi myös siksi, että se on sijoitettu todellisiin offshore-olosuhteisiin Pohjanmerelle. Tuulipuiston voimalat on pystytetty kesäaikana 2002, ja ensimmäinen voimala käynnistettiin 29. heinäkuuta 2002.

”Olemme iloisia siitä, että kaikki myllyt on nyt saatu käyntiin. Horns Revin projekti todistaa, että on mahdollista hyödyntää sitä potentiaalia, joka offshore-tuulivoimaloille on olemassa - ei pelkästään Tanskassa vaan myös kansainvälisesti. Mitä aikatauluun tulee, on tosin myönnettävä, että käynnistäminen viivästyi kuukaudella. Vestaksen myllyjen käynnistäminen on kestänyt oletettua kauemmin ja siihen on myös vaikuttanut kaapelivaurio, mutta Vestas on tehnyt parhaansa viivästyksen rajoittamiseksi”, Elsamin projektien arvioinnista vastaava Flemming Thomsen sanoo.

Tuulipuiston nimellisteho on 160 MW, ja vuositasolla sen odotetaan tuottavan noin 600 GWh, mikä vastaa vajaata kahta prosenttia Tanskan koko sähkönkulutuksesta.

Lisätietoja:
Flemming Thomsen, Elsam A/S, puh. 7622 2460, 4016 6349
Karl Gustav Nielsen, Vestas, puh. 9675 2575.



HELSINGIN MERIALUEEN TUULIVOIMAKAAVOITUS SABOTOITU


Turhaa työtä ja tuuleen heitettyä rahaa

Vuonna 1998 tehty valtuustoaloite poiki tukun roskapaperia, sillä Helsingin merialueen tuulipuistokaavoitus lähti liikkeelle väärästä päästä. Työssä oli mukana niin monta ns. asiantuntijaa, että hyvän idean oli pakko epäonnistua. Kaupunkisuunnitteluvirasto sai aikaiseksi runsaasti tutkimuksia, joissa ensinnäkin mittasuhteet olivat kuin toiselta planeetalta. Mm. ainuttakaan järkevää havainnekuvaa ei esitetty. Haluttiin vain keskittyä esittelemään ns. pahin vaihtoehto, jossa tuulivoimalat ovat väriltään mustia, ne olisivat suorissa riveissä tasavälein pitkin poikin Helsingin edustalla saariston keskellä. KSV:n tarkoituksena oli ilmeisesti antaa julkisuuteen sellainen selkeä psykologinen vaikutelma, että kun tuulivoimaloita Helsingin avomerialueelle rakennetaan, niin silloin niitä pystytetään kymmenittäin tai jopa sadoittain. Sen verran yliampuvia kalliit tutkimukset jo alun alkaen olivat.

Hyvä idea lakaistiin maton alle

Tuulivoimakartoitus sisälsi vain muutaman ns. järkevän osion kuten kulttuurimaisemaan liittyvät tutkimukset. Sitävastoin suurta yleisöä eniten kiinnostanut visuaalisten vaikutusten arviointi järjettömine kuvineen ja kaavioineen johti odotetun laajuiseen ja voimakkaaseen vastustukseen, jossa kaikkein oudoin selitys oli purjehtimisen käymisen mahdottomaksi tuulten loppuessa Helsingin edustalla. Loppujen lopuksi saatiin riittävän monta ideaa vastustavaa mielipidettä kirjattua ja tänään Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen esityslistalla kummittelee vain tuulivoima tutkimuksiin viittaava otsikko. Karttaehdotuksesta tuulivoimaloille ehdottamani ulkosaaristolinjan eteläpuoliset alueet on poistettu. Kansalle annettiin vääränlainen kuva koko asiasta ja juttu yritetään piilottaa joksikin aikaa maton alle.

Tommi Rautio
Julkaistu Uutislehti 100 viikolla 1/2003

 

PÄÄSIVULLE