Suomen tuulienergia tiedottaa alan tapahtumista.

21.05.2003
Kokkolan sataman tuulivoimalat vihittiin käyttöön


PVO-Innopower Oy:n ensimmäiset kaksi 1.0 MW tehoista tuulivoimalaitosta vihittiin käyttöön 20. toukokuuta. Kokkolan satamaan pystytetyt tuulivoimalaitokset edustavat suomalaisen WinWinDin uusinta voimalaitostekniikkaa. Rakentaminen aloitettiin viime syksynä ja hankkeen kustannukset olivat noin 2,6 miljoonaa euroa.

PVO-Innopower Oy rakentaa parhaillaan kolmea tuulivoimalaitosta Oulunsalon Riutunkariin ja kolme voimalaitosta Kristiinankaupungin voimalaitoksen satama-alueelle. Näiden hankkeiden toteuduttua PVO-Innopowerin tuulivoimakapasiteetti on kahdeksan megawattia, joka on noin 20 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt hankkeille investointiavustusta.

PVO-Innopower on Pohjolan Voimaan kuuluva yhtiö, joka keskittyy uusien energiamuotojen hyödyntämiseen.

09.05.2003
PVO jäädyttää Kokkolan tuulivoimalahankkeen


Pohjolan Voima jäädyttää toistaiseksi Kokkolan edustalle suunnittelemansa suuren tuulipuistohankkeen. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunto edellyttää ympäristövaikutusten tarkempaa arviointia. PVO ei kuitenkaan halua laittaa lisää rahaa ympäristövaikutusten tutkimiseen, ellei sille selvästi osoiteta aluetta, jolle se saa rakentaa tuulipuiston. Puisto maksaa satoja miljoonia euroja. PVO:n edustaja, Powestin projektipäällikkö Pekka Ottavainen kertoo yhtiön jäävän nyt seuraamaan, miten muut tahot alkavat viedä asiaa tästä eteenpäin. Hän sanoo pallon olevan Kokkolan kaupungilla ja Keski-Pohjanmaan liitolla.

Ympäristökeskus haluaa tarkempaa tietoa mm. hankkeen vaikutuksista ihmisten elinoloihin ja terveyteen, meren ja maan kasvistoon ja eläimistöön sekä ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Selvittämättä oli jäänyt myös hankkeen Natura-arviointi.

Keskipohjanmaa, 08 toukokuuta 2003


09.03.2003

Tuulisähkön tuotanto Eu:n alueella vuonna 2002 nousi 39,73 terawattituntiin TWh, joka on 34% enemmän kuin vuonna 2001. Ranskassa asennettu nimellisteho nousi melkein 63%, joka oli vuoden vaihteessa 153 MW.

EU:n johtava maa on Saksa, jolla on 12 001 MW asennettua nimellistehoa. Espanjassa 4 144 MW ja Tanskassa 2 889 MW.

Tommi Rautio

 

PÄÄSIVULLE