Suomen Tuulienergia - FWT Oy tiedottaa alan tapahtumista.

Suomen Tuulienergia - FWT Oy on jättänyt lausuntopyynnön Uudenmaan Ympäristökeskukseen

Lausuntopyyntö koskee Ympäristövaikututusten arviointimenettelyn soveltamisesta neljän tuulivoimalan tuulipuistohankkeessa Helsingin merialueella.

Ensimmäinen suomalaisten tuulivoimaloiden vientisopimus allekirjoitettu Winwind Oy, lehdistötiedote 3.6.2003


Suomalainen tuulivoimalavalmistaja Winwind Oy on sopinut tuulivoimaloiden toimituksesta Ranskan markkinoille. Ensimmäinen toimitus tehdään Pohjois-Ranskaan Lillen lähelle rakennettavaan tuulipuistoon. Uudet voimalat on tarkoitus ottaa käyttöön v. 2004 alkupuolella. WinWinDin toimitusjohtaja Veli-Matti Jääskeläisen mukaan nyt allekirjoitettu toimitussopimus on tärkeä osa WinWinDin kasvupolkua. "Tähän mennessä olemme luoneet kotimarkkinareferenssejä, mutta taustalla on ollut koko ajan tavoite kansainvälistymisestä. Tämä on yksi tärkeä askel kansainvälistymisen polulla", Jääskeläinen jatkaa. Ainoana suomalaisena tuulivoimala-valmistajana WinWinDillä on keskeinen rooli viennin kasvattamiseen tähtäävän tuulivoima-klusterin kehittämisessä. Arvioiden mukaan tuulivoimateknologian vienti voisi jo vuonna 2010 olla suuruudeltaan noin 4 miljardia euroa ja se työllistäisi jopa 20 000 henkilöä.

"Ranska on merkittävä markkina-alue WinWinDille. Ranskassa on vahvat tavoitteet merkittävään tuulivoiman lisäämiseen ja laajamittainen tuulivoimarakentaminen on nyt käynnistymässä. Jo vuonna 2005 Ranskassa rakennetaan 500 MW uutta kapasiteettia, josta aiomme ottaa oman siivumme.", sanoo Jääskeläinen ja jatkaa "Lisäksi olemme loppuvaiheen neuvotteluissa Portugalin toimituksissa, joten näkymät ovat valoisat."

Tilaajaosapuolena on ranskalainen tuulipuistokehittäjä InnoVent Sarl. Toimitusjohtaja Gregoire Verhaeghe on yksi tuulivoima-alan pioneereista Ranskassa, ensimmäiset tuulivoimalansa Verhaeghe rakennutti jo 1993. Verhaegen mukaan WinWinDin kehittämä konsepti on erittäin hyvä. 'Olen seurannut WinWinDin kehitystä jo kahden vuoden ajan ja olen tyytyväinen että olemme päässeet toimitussopimukseen', sanoo Verhaeghe. Verhaeghen mukaan nyt toimitettavat kaksi voimalaa ovat vasta alkuvaihe ja WinWinDin tuulivoimaloita tullaan toimittamaan Ranskan kasvaville markkinoille useita kymmeniä vuosittain.

Ranskaan toimitettavat tuulivoimalat ovat 1 MW:n tehoisia. Niiden vuosittain tuottama sähkö riittää noin kahdensadan sähkölämmitteisen omakotitalon energiantarpeisiin. Voimaloiden kokoonpano tapahtuu WinWinDin Iin tehtaassa. Yhden megawatin kokoisen tuulivoimalan investointikustannus on noin 1 miljoona euroa.


 

PÄÄSIVULLE