Suomen Tuulienergia - FWT Oy tiedottaa alan tapahtumista.

16.08.2004
Puolan markkinat saattavat avautua investoinneille, lue lisää englanniksi.

Electricity consumption per unit GDP is twice as high in Poland than the rest of the EU; although Poland has a surplus of capacity in conventional power plants the government is seeking to lessen the countrys dependence on coal and lignite fuels for power production. Between now and 2020 Poland aims to almost double the electricity it produces from renewable energy sources, creating huge new profit opportunities for those involved in the financing, production, transmission and distribution of renewable energy.

The Polish Green Energy Outlook: Profiting from a dynamic renewable energy market presents an in-depth analysis of the market for renewable energy in Poland. The report details current policy development, tax and subsidy systems and prices structures for green electricity to provide you with the insight to fully exploit the exciting opportunities in this growth market.

The competitor, cost and revenue information contained in this report supported by its predictions of anticipated changes to structure and ownership will help you identify forthcoming opportunities for profit in the Polish energy market.

Koko raportin löydät linkistä: http://www.researchandmarkets.com/reports/c3886


28.07.2004
Tuulimittausmasto koepystytettiin Köyliöön

Ennen varsinaiselle paikalleen pystyttämistä, suoritettiin harjoituspystytys. Masto puretaan paikaltaan syyskuun aikana. Koe pystettynä maston korkeus on 30 metriä. Harusvaijereita on neljään suuntaan neljältä korkeudelta. Lopullisessa 42 metrin korkuisessa mastossa on viideltä korkeudelta kiinnitetyt harusvaijerit.

Koepystytyksen aikana tutkitaan ja opetellaan mm. tiedonkeruuta ja käsittetyä sekä tutustutaan laitteistoon.

STE Oy haki lehti ilmoituksella tuulivoimasta kiinnostuneita maanomistajia. Ehdokkaita löytyi liki kymmenen. Paras paikka tuulivoimalan pystyttämiseksi löytyi Säkylästä, jossa myös aloitetaan noin vuoden kestävä tuuliolosuhteiden kartoitus.

Tommi Rautio, STE Oy

10.07.2004
Tuulimittausmasto NRG 9200 PLUS

Tuulimittaukset ensimmäisen tuulivoimalan tuotantoarvioiden täsmentämiseksi aloitetaan Säkylän Pyhäjärven alueella.

STE Oy hakee lehti ilmoituksen perusteella tuulivoimasta kiinnostuneita maanomistajia, jotka tarjoaisivat alueitaan tuulimittaus käyttöön. Samassa yhteydessä selvitetään maanomistajan halukkuus ja valmius sallia ja luovuttaa maapalaa tuulivoimalan pystyttämiseksi.

Maston korkeus on 40 metriä. Tuulen nopeusanturit ovat 20m, 30m ja 40m korkeuksissa.

Tommi Rautio, STE Oy

18.06.2004
Tuulimittausmaston hankinta työnalla

STE Oy hallitus on päättänyt aloittaa tuulimittaukset ensimmäisen oman tuulivoimalansa tuotantoarvioiden täsmentämiseksi.

Tommi Rautio, STE Oy

11.06.2004
Tuulimittausten aloittaminen kesällä 2004

STE Oy valmistelee tuulimittausten aloittamista toistaiseksi salassa pidettävällä alueella.

STE Oy jatkaa hankkeen valmisteluja ja antaa lisäselvityksiä kaikille asiasta kiinnostuneille yhtiön osakkaille.

Tommi Rautio, STE Oy
------------------------------

 

PÄÄSIVULLE