TuulipuistohankkeetYhtiön tavoiteisiin kuuluu luonnollisesti tuulivoimahankkeiden toteuttaminen lähitulevaisuudessa. Yhtiössä on aiemmin vuonna 2001 tehty päätös suunnitella ja rakennuttaa 8 MW tuulipuisto off-shore olosuhteisiin Helsingin merialueelle. Helsingin tuulipuiston piti muodostua neljästä 2.0 MW voimalasta. Helsingin kaupungin suunnitteluviraston kielteisen asenteen vuoksi lupien saaminen oli hankalaa. Myöhemmin on rinnalle tuotu muita kiinnostavia kohteita. Syksyllä 2003 tarjoutui tilaisuus hankkia käytetty 225 kW tuulivoimala Hollannista. Yhtiö päätti keskittää voimavaroja käytetyn voimalan sijoittamissuunnitelmiin kohteeseen, jossa jo aiemmin on ollut paikallista kiinnostusta tuulivoimaan.

Vuoden 2004 heinäkuussa yhtiön toimesta aloitettiin tuulimittausten valmistelut Etelä-Satakunnassa. Tuuliolosuhteita tutkittiin noin vuodenajan, jonka jälkeen arvioitiin voidaanko valittuun kohteeseen rakentaa yksi tai kaksi tuulivoimalaa. Masto pystytettiin aluksi koulutus ja kokeilu mielessä Köyliöön yhtiön testikentälle. Toukokuussa 2005 masto siirrettiin uuteen paikkaan - varsinaiseen tutkittavaan kohteeseen.

Yhtiön omistuspohja

Yhtiö on avannut avoimen osakeannin koko Suomen kansalle. Osakkeita voi merkitä kaikki Suomen kansalaiset ja Suomessa rekisteröidyt liikeyhteisöt, joilla on nyt tai tulevaisuudessa sähköliittymä. Rakennettavasta tuulipuistosta riittää tuulisähköä sijoituspaikasta ja koosta riippuen jopa 12.000 kerrostalo kaksion tarpeisiin. Yllä mainitun Off-Shore tuulipuiston tuotantoon perustuen realistinen osakkaiden eli sähköliittymänhaltijoiden määrä voi olla 2.000 - 8.000 kpl, joista osa on pienyrityksiä tai taloyhtiöitä. Käytännössä yhtiö toimii osuuskunnan tavoin, sillä osakkaat kuluttavat osuuksiensa mukaisesti kaiken tuotetun tuulisähkön.

Suomen Tuulienergia - FWT Oy on aikanaan Suomen suurin asiakasomisteinen tuulivoimayhtiö.

Annin ehtoja muutettaneen siten, että yhtiölle annetaan mahdollisuus myydä osakkaiden kiintiöistä heidän luvallaan sekä vapaata kiintiötä yhtiön ulkopuolisille asiakkaille vapaaseen markkinahintaan. Tällä järjestelyllä parannamme yhtiön kannattavuutta. Myös osakkeen myyntihintaan kohdistuu inflaatiopaineita. Lokakuun 2008 jälkeen osakkeen myyntihinta on arviolta 225 - 235 €.

Osakkaan yleiset oikeudet tuulisähköön ja sen hinta

Osakas saa edelleen kutakin osakettaan kohden 500 kWh tuulisähköä vuodessa myöhemmin tarkemmin määriteltävään hintaan. Tuulisähkön verollinen hinta asettuu 3.30 - 3.54 snt/kWh (19.6 — 21.0 p / kWh) välimaastoon. Yhtiökokouksen päätöksellä osakas voi saada osuuttaan vastaavan määrän tuulisähköä vuodessa, joka on edellä mainittua perusmäärää suurempi.

Yhtiökokouksen päätöksellä yhtiö voi myydä tietyn osan tuulisähköstä kalliimmalla hinnalla vapailla markkinoilla Suomalaisen teollisuuden tarpeisiin. Ensisijaisesti tuulisähköä käytetään vain osakkaiden kulutuksen kattamiseen.

Sähkön toimittamisen ehtona on luonnollisesti, että yhtiö saa suunniteltuun kohteeseen rakennusluvan ja voimala saadaan tuottavaan toimintaan.Jos olet kiinnostunut ryhtymisestä tuulipuiston omistajaksi niin klikkaa tästä.


PÄÄSIVULLE